Aktualizacja: sty 15

Czy wiesz jaki wpływ ma dominujący u Ciebie sposób myślenia? 

Cztery Style Myślenia FRIS®

Kiedy znajdujemy się w nowej, nieoczekiwanej sytuacji, w której wcześniej nie doświadczyliśmy musimy podjąć decyzję co chcemy zrobić. Jeśli wcześniej nam się to nie przydarzyło, to nie mamy gotowego rozwiązania. 

Wyobraźmy sobie, że ktoś proponuje nam weekendowy wyjazd w góry. Co się z nami w takiej sytuacji dzieje? Jak szybko podejmujemy decyzję? Jakich informacji potrzebujemy i jak je przetwarzamy aby podjąć decyzję? 

Każdy z nas zwykle zachowa się w typowy dla siebie sposób. Co to oznacza? W psychologii poznawczej nazywa się to stylem poznawczym lub stylem myślenia

Styl myślenia jest sposobem, w jaki człowiek korzysta ze swoich możliwości intelektualnych. Jak przetwarza i wykorzystuje dostępne informacje i na ich podstawie podejmuje decyzje. Styl myślenia jest trwałą cechą każdej osoby. Działa w sposób zbliżony do utrwalonych nawyków wieku dziecięcego i przez resztę życia nie ulega istotnym zmianom. 

Cztery Style Myślenia FRIS®

Każdej perspektywie FRIS odpowiada jeden Styl Myślenia. Faktom – Zawodnik, Relacjom – Partner, Ideom – Wizjoner, Strukturom – Badacz. 

Dominująca perspektywa FRIS® opisuje jaki rodzaj informacji jest najbardziej przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją. Objawia się w pierwszej, najbardziej naturalnej reakcji – opisuje jak postrzegasz nowe sytuacje i informacje oraz jak podejmujesz decyzje. 

Style Myślenia nie opisują osobowości, lecz przedstawiają sposób rozumowania. Nie mówią nic o takich Twoich cechach jak altruizm, moralność, czy pracowitość – nie należy tych cech przypisywać do żadnego ze stylów. Styl Myślenia nie wskazuje też poziomu inteligencji, choć może sugerować jaki jej typ będzie u kogoś dominował.

Wróćmy więc do naszego wyjazdu w góry. 

Jeśli należysz do „zielonych” – twoja decyzja będzie szybka: TAK, JADĘ (nie mam nic zaplanowane, chętnie się z wami zabiorę); NIE JADĘ (nie mam teraz na to czasu, pieniędzy, chęci ect.). Zieloni są zero – jedynkowi – logicznie myślący. Logika to ich dominujący sposób myślenia.

Jeśli bliżej Ci do czerwonego serca to jesteś nastawiony na relacje. A więc zastanowisz się co na to twoja żona, dzieci. Czy nie zaplanowałeś wizyty u rodziców. Potem przemyślisz czy pojedziesz sam czy z rodziną, następnie weźmiesz pod uwagę pozostałe kwestie chęci, pieniędzy, czasu. Podjęcie decyzji nie będzie natychmiastowe.

Ludzie żółci są nastawieni na szeroką perspektywę i konsekwencje swoich decyzji. Czy wyjazd jest celowy? Jakie jest jego przesłanie. Kto jedzie? Czy wpłynie to na realizację bieżących zadań? Czy w razie czego można dojechać później, wyjechać wcześniej. Odpowiedzi i możliwości podjęcia decyzji będzie wiele. 

Najbardziej szczegółowi są niebiescy. To analitycy. Lubią przeanalizować wszystkie dostępne dane. Kiedy jedziemy, z kim. Jaki transport. Co będziemy robić. Gdzie będziemy spać. Gdzie będziemy jeść. Co na to rodzina, czy pojedziemy razem. Czy zdążę z zaplanowanymi zadaniami. Niebieski musi mieć czas na podjęcie decyzji.

Powyższe różne style myślenia to cztery sposoby percepcji i wykorzystywania informacji, reagowania i rozwiązywania problemów. 

Nie wartościujemy ich jako dobre lub złe – zamiast dzielić na ludzi na lepiej lub gorzej funkcjonujących, podkreślamy unikalność każdego sposobu myślenia.

Jakie to ma znaczenie w codziennym życiu? 

Po pierwsze pozwala nam zrozumieć siebie – co nami kieruje i jakich informacji potrzebujemy, żeby móc skutecznie decydować. Dzięki takiej wiedzy lepiej dostosujemy też swoje komunikaty do najbliższych zarówno w domu jak i w pracy. Jaki jest nasz rozmówca – jakich informacji ode mnie potrzebuje? Jeśli skutecznie ocenimy jego styl myślenia będziemy skuteczniejsi w prezentowaniu swoich przekonań czy przekazywaniu informacji. 

Prześledźmy wady i zalety wady i zalety, które wiążą się z dominacją konkretnego sposobu myślenia: 

ZIELONY ZAWODNIK: zorientowany na cel, logiczny, konkretny, praktyczny, szybko podejmujący decyzje, ale też zbyt dosłowny, kategoryczny, schematyczny,

CZERWONY PARTNER: empatyczny, osobiście zaangażowany, dbający o relacje, dążący do kompromisu, ale też nadwrażliwy, humorzasty, emocjonalny i niezdecydowany,

ŻÓŁTY WIZJONER: elastyczny, pomysłowy, tworzący oryginalne strategie, wielowariantowy, ale też chaotyczny, nie przestrzegający zasad, generalizujący, niesystematyczny,

NIEBIESKI BADACZ: spostrzegawczy, wnikliwy, zrównoważony w swoich osądach, metodyczny, dbający o szczegóły, ale też zbyt drobiazgowy, komplikujący, perfekcjonista, długo podejmujący decyzje.

Na pewno widzisz już możliwości i ograniczenia wynikające z powyższych stylów. Będziesz też umiał lepiej dopasować konkretne zadania do wykonania. 

Kto będzie lepszy w obsłudze reklamacji? Kto zrealizuje wyniki sprzedaży? Kto przeanalizuje szczegółowo koszty? 

Teraz możesz tak dobierać zadania, aby człowiek charakteryzujący się danym stylem w danych okolicznościach mógł jak najefektywniej skorzystać ze swoich możliwości intelektualnych. Nie masz takiego w swoim zespole? Teraz już wiesz jakich cech będziesz poszukiwał u potencjalnego kandydata.

Nie jesteś pewien jakim stylem się charakteryzujesz? Możesz skorzystać z gotowego narzędzia – które jest odpłatne – na stronie www.fris.pl.

Zaciekawiłam cię? Podziel się artykułem ze znajomymi!